تقویم کنفرانس

 

 

تاریخهای مهم:

 

آخرين مهلت ارسال مقالات: ............. 10 تیر ۱۳۹۷ ........... تمدید شد
اعلام نتایج داوری مقالات: .................. ۱۲ تیر ۱۳۹۷
آخرین مهلت ثبت نام: ....................... ۵-۱۲۱ تیر ۱۳۹۷
تاريخ برگزاري: ..................................... ۲۲ تیر ۱۳۹۷